A A A

CONTACT.png

Klachten

Heeft u een klacht over Palet? Blijf er niet mee zitten. Wij horen graag wat u van ons vindt. Uw opmerkingen zorgen ervoor dat Palet de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening kan verbeteren. Samen werken we aan goede zorg.

Het is belangrijk om eerst uw probleem te bespreken met de persoon die het aangaat. Of u neemt contact op met de leidinggevende. Komt u er samen niet uit, dan kunt terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Zij probeert samen met u een oplossing te vinden. Dit doet ze door te overleggen en te bemiddelen met de persoon waar uw klacht over gaat. De klachtenbemiddelaar kunt u bereiken op (06) 30 46 25 23, of mail naar klachtenbemiddeling@paletgroep.nl. U kunt ook een brief sturen naar Palet, Postbus 1097, 8900 CB Leeuwarden of gebruik maken van onderstaand klachtenformulier.

Klachtencommissie
Mocht u er onverhoopt ook met de klachtenbemiddelaar niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt uw klacht en spreekt daarna een oordeel uit. Stuur uw klacht in een gesloten envelop naar: Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 87, 8470 AB Wolvega.

Klachtenformulier


Geschillencommissie Zorg
Staat u niet achter de bemiddeling van de klachtenbemiddelaar of bent u het niet eens met het advies van de klachtencommissie, dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie. De geschillencommissie doet na een hoorzitting met de betrokkenen een bindende uitspraak.

Contactgegevens:
Geschillencommissie Zorg
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Bezoekaders: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. T. (070) 310 53 10 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur) www.degeschillencommissiezorg.nl/cliënten

(0900) 321 321 3 (€ 0,01 p.m.)
info@paletgroep.nl

Bel mij terug

Heeft u een vraag en wilt u door ons teruggebeld worden?

Deel deze pagina op:

  Bekijk ook

  Klachtenregeling KwadrantGroep